Пра курсы
ГАРАДЫ :

| Тэма: Мова пісьменнікаў 1920-х гг.

24.05.2019
ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА МОВЫ Любові ці любві?

Любові ці любві?


powerpoint70СПАМПУЙЦЕ ПРЭЗЕНТАЦЫЮ POWER POINT

word70СПАМПУЙЦЕ ТЭОРЫЮ І ЗАДАННІ Ў WORD
word70СПАМПУЙЦЕ РАЗДАТКУ Ў WORD

Скланенне назоўнікаў жаночага роду адзіночнага ліку з нулявым канчаткам

Канчаткі назоўнікаў 3 скланення залежаць ад зычнага, на які заканчваецца аснова. Можна вылучыць 4 групы: 1. на мяккія зычныя, 2. на губныя б, ф, ў, 3. на зацвярдзелыя ж, ш, ч, ц; 4. на зацвярдзелы р.

У родным, давальным і месным склонах назоўнікі, што заканчваюцца на  мяккі і на губны зычны, маюць канчатак -і: столь – столі, верф – верфі. Калі ж назоўнікі заканчваюцца на зацвярдзелы зычны, то маюць канчатак –ы: ціш – цішы, Сібір – Сібіры.

Фанетычная з’ява чаргавання націскнога о з ненаціскным ы адбываецца ў формах роднага, давальнага і меснага склону назоўнікаў кроў, свякроў – крыві, свекрыві.

Цікавай у плане скланення з’яўляецца пара любоў – Любоў. Калі перад намі агульны назоўнік, то ў родным, давальным і месным склонах ён мае варыянтнае ўжыванне з галоснай о і без яе (беглая галосная): любві і любові.  Калі ж гэта ўласнае імя, то галосная о заўсёды захоўваецца: Любові.

У творным склоне назоўнікі на мяккі, губны зычны і на р звычайна маюць канчатак –ю: столлю, верф’ю, Сібір’ю, а на зацвярдзелы – канчатак –у: цішшу, ноччу.

У творным склоне апошні зычны асновы, за выключэннем губных і зацвярдзелага р, падаўжаецца, калі стаіць пасля галоснага: медзь – меддзю, столь – столлю, гразь – граззю, ціш – цішшу. Падаўжэнне не адбываецца, калі аснова назоўніка заканчваецца на збег зычных: смеласць – смеласцю, хуткасць – хуткасцю.

Калі назоўнік заканчваецца на губны зычны або на р, падаўжэння не адбываецца. Пасля б, п, ф і р будзе пісацца апостраф: верф – верф’ю, глыб – глыб’ю, Сібір – Сібір’ю. Калі слова заканчваецца на ў, апостраф не пішацца: кроў – кроўю, любоў — любоўю.

Звярніце ўвагу на тое, што назоўнік моц стаіць у парадыгме асобна і ў творным склоне мае канчатак –ай: моц – моцай, як назоўнікі жаночага роду першага скланення кшталту тысяча.

Існуе цэлы шэраг словаў з варыянтнымі канчаткамі: у/ю і яй (яю) / ёй (ёю): БеларусьБеларуссю і Беларусяй (у Наталлі Арсенневай: над Беларусяй ціхой і ветлай…). Сёння нарматыўным лічыцца толькі першы варыянт, але ў апошнія дзесяцігоддзі другі таксама пачаў вяртацца ў актыўны ўжытак: далонь – далонню і далоняй (даланёй, даланёю), кроў — кроўю і крывёй (крывёю).

 Заданне

УВАГА! Каб пабачыць правільныя адказы, вылучыце курсорам вобласць побач з зорачкай!

Пастаўце назоўнікі ў творным склоне:

     1. Гар – *гар’ю
     2. Павець – *павеццю
     3. Прыстань – *прыстанню
     4. Аповесць – *аповесцю
     5. Ціш – *цішшу і цішай
     6. Цемень – *цеменню
     7. Цень – *ценем (муж. р.!)
     8. Смерць – *смерцю
     9. Шыр – *шыр’ю
     10. Далонь – *далонню і далоняй
     11. Верф – *верф’ю
     12. Шынель – *шынялём (муж. р.!)
     13. Годнасць – *годнасцю
     14. Гусь – *гуссю (жан)
     15. Вільгаць – *вільгаццю
     16. Сібір – *Сібір’ю
     17. Сенажаць – *сенажаццю
     18. Роспач – *роспаччу
     19. Мазоль – *мазалём (муж. р.!)
     20. Гразь – *граззю і гразёй
     21. Об – *Об’ю
     22. Веліч – *веліччу
     23. Гладзь – *гладдзю
     24. Кішэнь – *кішэнню і кішэняй
     25. Глыб – *глыб’ю
     26. Медаль – *медалём (муж. р.!)
     27. Радасць – *радасцю
     28. Свіслач – *Свіслаччу

krok_3