Пра курсы
ГАРАДЫ :

| Тэма: Сартаванне смецця

18.04.2019
ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА МОВЫ Загадны лад (працяг)

Загадны лад (працяг)

powerpoint70СПАМПУЙЦЕ ПРЭЗЕНТАЦЫЮ POWER POINT

word70СПАМПУЙЦЕ ТЭОРЫЮ І ЗАДАННІ Ў WORD
word70СПАМПУЙЦЕ РАЗДАТКУ Ў WORD

Загадны лад дзеяслова служыць не толькі для выражэння загаду, але і для іншых формаў пабуджэння: просьбы, пажадання, закліку.

Формы 1 асобы множнага ліку загаднага ладу (формы сумеснага дзеяння):

 1. могуць утвараюцца пры дапамозе канчатка –эм / -ем, які далучаецца да асновы цяперашнаяга часу дзеясловаў, што ў 1 асобе маюць націск на канчатку: жыву – жывем, цягну – цягне́м, валаку – валачэ́м, пяку – пячэ́м (з чаргаваннем г і к);
 2. могуць супадаць з формамі цяперашняга або будучага часу: скончым, заспяваем, бяжым, спім;
 3. могуць утварацца ад формаў загаднага ладу 2 асобы адзіночнага ліку на зычны або j пры дапамозе канчатка –ма: будзьма, чытайма, рэжма (доўгі час не лічыліся літаратурнымі, але цяпер вяртаюцца ў актыўны ўжытак). Дарэчы, пры ўтварэнні формаў на -ма ад дзеясловаў біць, піць, ліць да асновы дадаецца й: бійма, пійма, лійма.
 4. Могуць утвараць складаную форму шляхам спалучэння часцінкі давай (давайце) з інфінітывам (незакончанае трыванне): давай шыць, давайце працаваць; і з формай 1 асобы множнага ліку (закончанае трыванне): давай сходзім, давайце напішам.
 5. Складаная форма таксама можа ўтварацца пры дапамозе спалучэння дзеяслова хадзем з інфінітывам: хадзем есці, хадзем гуляць.

Такім чынам, трэба адрознiваць канчаткi дзеясловаў 1-ай множнага лiку абвеснага загаднага ладу: бяром, жывём, нясём – абвесны ладбярэ́м, жыве́м, нясе́м – загадны лад. 

 Формы 3 асобы адзіночнага і множнага ліку загаднага ладу ўтвараюцца пры дапамозе часцінкі няхай (хай) і дзеяслова 3 асобы адзіночнага ці множнага ліку незакончанага і закончанага трывання: няхай робіць, хай адпачывае, няхай ідуць, хай патэлефануюць.

 Формы загаднага ладу не ўтвараюцца ад дзеясловаў:

 

Заданне

УВАГА! Каб пабачыць правільныя адказы, вылучыце курсорам вобласць побач з зорачкай!

Утварыце магчымыя формы сумеснага дзеяння і 3 асобы адзіночнага і множнага ліку загаднага ладу:

     1. Кінуць – *кінем, кіньма, давай кінем, (ня)хай кіне, (ня)хай кінуць
     2. Пячы – *пячэм, давай пячы,(ня)хай пячэ, (ня)хай пякуць
     3. Віць – *уе́м / віе́м, війма, давай віць, (ня)хай уе́/віе́, (ня)хай уюць, (ня)хай віюць
     4. Смяяцца – *смяемся, давайце смяяцца, (ня)хай смяецца, (ня)хай смяюцца
     5. Хацець – *не утварае
     6. Сесці – *сядзем, сядзьма, давай сядзем, (ня)хай сядзе, (ня)хай сядуць
     7. Несці  – *нясем, давай несці, (ня)хай нясе, (ня)хай нясуць
     8. Адпачываць – *адпачываем, адпачывайма, давай адпачываць, (ня)хай адпачывае, (ня)хай адпачываюць
     9. Грэбці – *грабем, давай грэбці, (ня)хай грабе, (ня)хай грабуць
     10. Піць – *п’ем, пійма, давай піць, (ня)хай п’е, (ня)хай п’юць
     11. Забраць – *забярэм, давай забяром, (ня)хай забярэ, (ня)хай забяруць
     12. Прывезці – *прывязем, давай прывязём, (ня)хай прывязе, (ня)хай прывязуць
     13. Зірнуць – *зірнем, давай зірнём, (ня)хай зірне, (ня)хай зірнуць
     14. Шыць – *шыем, шыйма, давай шыць, (ня)хай шые, (ня)хай шыюць

Пастаўце дзеясловы ў форме 1 асобы множнага ліку абвеснага ладу і загаднага ладу (простая форма):

     1. Плесці – *пляцём і пляцем
     2. Трэсці – *трасём і трасем
     3. Прыбраць – *прыбяром і прыбярэм
     4. Плысці – *плывём і плывем
     5. Перажыць – *перажывём і перажывем
     6. Брысці – *брыдзём і брыдзем

krok_3