Пра курсы
ГАРАДЫ :

| Тэма: Індыя

09.04.2019
ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА МОВЫ Загадны лад

Загадны лад

powerpoint70СПАМПУЙЦЕ ПРЭЗЕНТАЦЫЮ POWER POINT

word70СПАМПУЙЦЕ ТЭОРЫЮ І ЗАДАННІ Ў WORD
word70СПАМПУЙЦЕ РАЗДАТКУ Ў WORD

Загадны лад дзеяслова служыць не толькі для выражэння загаду, але і для іншых формаў пабуджэння: просьбы, пажадання, закліку. Сістэма загаднага ладу ўключае 5 формаў: 2 асобы адзіночнага ліку, 2 асобы множнага ліку, 1 асобы множнага ліку, 3 асобы адзіночнага ліку, 3 асобы множнага ліку.

Формы 2 асобы адзіночнага ліку загаднага ладу  залежаць ад гістарычных класаў дзеясловаў і таму з пункту гледжання сучаснай мовы іх утварэнне не заўсёды можна апісаць правіламі.

 1. утвараюцца пры дапамозе канчатка –і / -ы ад дзеясловаў , якія ў аснове цяперашняга часу не маюць j: грабу (грабці) – грабі, ляжу (ляжаць) – ляжы, тру (церці) – тры, чышчу — чысці; а таксама ад дзеясловаў з інфінітывамі на –іць, якія ў аснове цяперашняга часу маюць j і ў аснове 1 асобы асобы адзіночнага ліку маюць націскны канчатак: даю (даіць) – даі, паю (паіць) – паі , гаю́ (гаіць) – гаі́. Запомніце: ліць – лі, піць – пі, біць – бі, віць – ві (але мыць – мый, шыць – шый). У гутарковай мове некаторыя формы маюць варыянтнае ўтварэнне без канчатка: чысці – чысць, енчы – енч, вынесі – вынесь, выпішы – выпіш.

Звярніце ўвагу, што пры ўтварэнні загаднага ладу ад дзеясловаў на –чы адбываецца чаргаванне г і к: бягу (бегчы) — бяжы, таўку (таўчы) – таўчы.

 1. Формы 2 асобы адзіночнага ліку загаднага ладу могуць утварацца і без канчатка.

Формы 2 асобы множнага ліку загаднага ладу  ўтвараюцца ад формаў загаднага ладу 2 асобы адзіночнага ліку пры дапамозе постфікса –це: ліце, мыйце, сядзьце, жуйце. Прычым у зваротных дзеясловах постфікс –це стаіць перад –ся: смейцеся, мыйцеся, цешцеся, біцеся.

Такім чынам, трэба адрознiваць канчаткi дзеясловаў 2-ой асобы множнага лiку абвеснага i загаднага ладу: бераце́, жывяце́, бежыце́ – абвесны лад;  бяры́це, жывíце, бяжы́це – загадны лад.

 

Заданне

УВАГА! Каб пабачыць правільныя адказы, вылучыце курсорам вобласць побач з зорачкай!

Пастаўце дзеясловы ў 2 асобе адзіночнага і множнага ліку загаднага ладу:

     1. Гнаю – *гнаі, гнаіце
     2. Ую – *ві, віце
     3. Кваплюся – *квапся, квапцеся
     4. Выберу – *выберы, выберыце
     5. Няньчу – *няньчы, няньчыце
     6. Чышчу – *чысці (чысць), чысціце (чысцьце)
     7. Клею – *клей, клейце
     8. Плаўлю – *плаў, плаўце
     9. Моршчу – *моршчы, моршчыце
     10. Таю – *таі, таіце
     11. Акрэслю – *акрэслі, акрэсліце
     12. Ем – *еш / еж, ешце/ ежце
     13. Дапамагу – *дапамажы, дапамажыце
     14. Брыю – *брый, брыйце
     15. Порчу – *порці, порціце
     16. Бягу – *бяжы, бяжыце
     17. Запрагу  – *запражы, запражыце
     18. Сяду – *сядзь, сядзьце
     19. П’ю – *пі, піце
     20. Кладуся – *кладзіся, кладзіцеся
     21. Мыю – *мый, мыйце
     22. Цешуся – *цешся, цешцеся
     23. Вызначу – *вызначы, вызначыце

Запішыце формы 2 асобы множнага ліку абвеснага і загаднага ладу:

     1. Несці – *несяце, нясіце
     2. Даць – *дасце, дайце
     3. Ліць  – *льяце, ліце
     4. Стаяць – *стаіце́, стойце
     5. Мыць – *мыеце, мыйце
     6. Везці – *везяце, вязіце
     7. Пець – *п’яце, піце
     8. Падпячы – *падпечаце, падпячыце
     9. Сцерагчы – *сцеражаце́, сцеражыце
     10. Ляжаць – *лежыце, ляжыце
     11. Пад’есці – *пад’ясце, пад’ешце
     12. Схамянуцца  – *схаменяце́ся, схамяні́цеся

krok_3