Пра курсы
ГАРАДЫ :

| Тэма: Каталіцтва

23.11.2018
ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА МОВЫ Утварэнне дзеепрыслоўяў

Утварэнне дзеепрыслоўяў


powerpoint70 СПАМПУЙЦЕ ПРЭЗЕНТАЦЫЮ POWER POINT
word70 СПАМПУЙЦЕ ТЭОРЫЮ І ЗАДАННІ Ў WORD
word70 СПАМПУЙЦЕ РАЗДАТКУ Ў WORD

Дзеепрыслоўе — нязменная форма дзеяслова,  якая, як і дзеепрыметнік, належыць да дастаткова маладах часцін мовы і аб’ядноўвае рысы як дзеяслова, так і прыслоўя.

Дзеепрыслоўе незакончанага трывання (што робячы?) звычайна ўтвараецца ад асновы цяперашняга часу дзеясловаў незакончанага трывання (што рабіць?) пры дапамозе суфіксаў –учы-/-ючы- (для 1 спражэння) і –ачы-/-ячы- (для 2 спражэння):

Несці, няс(уць) (1 спр.) + -учы- → несучы́ (што робячы?)

Спяваць, спява(юць) (1 спр.) + -ючы- → спяваючы (што робячы?)

Нішчыць, нішч(аць) (2 спр.) + -ачы- → нішчачы (што робячы?)

Хадзіць, ходз(яць) (2 спр.) + -ячы- → ходзячы (што робячы?)

Але ад некаторых дзеясловаў ІІ спражэння дзеепрыслоўі ўтвараюцца пры дапамозе суфікса –учы-/-ючы-: баяцца → баючыся, крычаць →крычучы, дрыжаць дрыжучы, спаць → сплючы. Такія словы варта запомніць.

Не блытаць з формамі дзеепрыслоўяў у рускай мове, якія заканчваюцца на суфікс –а/-я (читая – чытаючы, неся – несучы, беря – беручы, делая – робячы, глядя – гледзячы).

Варта памятаць, што націск падае на канцавы склад дзеепрыслоўя, калі ў дзеяслове, ад якога яно ўтворана, націск на канчатку: нясу́ – несучы́, бяру́ – беручы́. Калі ж у дзеяслове націск на аснове, то ён застаецца на аснове і ў дзеепрыслоўі: чыта́ю – чыта́ючы. 

Дзеепрыслоўе закончанага трывання (што зрабіўшы?) утвараецца ад асновы дзеяслова пршлага часу закончанага трывання (што зрабіць?) пры дапамозе суфіксаў –ўшы- (пасля галосных) і –шы- (пасля зычных):

Напіцца (што зрабіць?) + –ўшы- → напіўшыся (што зрабіўшы?)

Схавацца (што зрабіць?) + –ўшы- → схаваўшыся (што зрабіўшы?)

Прынесці (што зрабіць?) + –шы- → прынёсшы (што зрабіўшы?)

Збегчы (што зрабіць?) + –шы- → збегшы (што зрабіўшы?)

Увага: Парушэннем нормы з’яўляецца ўтварэнне дзеепрыслоўяў закончанага трывання ад асновы дзеяслова незакончанага трывання: варушыцца варушачыся, а не варушыўшыся; думаць думаючы, а не думаўшы! Запомніце, што ад аднаго дзеяслова можа быць утворана не больш за адно дзеепрыслоўе адпаведнага трывання!

Калі ў інфінітыве дзеяслоў закончанага трывання мае суфікс –ну-, то ў дзеепрыслоўі ён выпадае, як і ў прошлым часе дзеяслова, ад якога ён утвораны: высахнуць → высахшы.

Заданне

УВАГА! Каб пабачыць правільныя адказы, вылучыце курсорам вобласць побач з зорачкай!

Ад наступных дзеясловаў утварыць дзеепрыслоўі:

  1. Пра́гнуць – *прагнучы (суфікс -ну- не выпадае, бо незакончанае трыванне)
  2. Лічыць – *лічачы (лічаць
  3. Глядзець – *гледзячы
  4. Пісаць  – * пішучы
  5. Узяць – *узяўшы
  6. Грэць – *грэючы
  7. Піць – *п’ючы́
  8. Зжаць – *зжаўшы
  9. Уцячы – *уцёкшы
  10. Патрапіць – *патрапіўшы
  11. Развітвацца – *развітваючыся
  12. Баяцца – *–баючыся (выкл)
  13. Ліць – *льючы́
  14. Купіць – *купіўшы
  15. Купляць – *купляючы
  16. Замазаць – *замазаўшы
  17. Зберагчы – *збярогшы
  18. Узгадваць – *узгадваючы
  19. Дамагчыся – *дамогшыся
  20. Туліцца – *тулячыся
  21. Спаць – *сплючы́ (выкл.)
  22. Намокнуць– *намокшы (суфікс -ну- выпадае)
  23. Бачыць – *бачачы
  24. Хадзіць – *ходзячы
  25. Жаць – *жнучы́
  26. Замерзнуць – *замерзшы (суфікс -ну- выпадае)
  27. Крычаць  – *крычучы́ (выкл.)
  28. Браць – *беручы́
  29. Абтрэсці – *абтросшы
  30. Часаць  – *чэ́шучы (ад чэшуць)
  31. Пасталець – *пасталеўшы
  32. Адрэзаць – *адрэзаўшы
  33. Цярпець – *церпячы
  34. Пярэчыць – *пярэчачы (ад пярэчаць)
  35. Дрыжаць  – *дрыжучы́ (выкл.)

krok_3