Пра курсы
ГАРАДЫ :

| Тэма: Часткі цела

12.01.2014
ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА МОВЫ Орган ці ворган, агонь ці вагонь?

Прыстаўныя гукі

Прыстаўны В пішацца перад націскным О і каранёвым У, калі з яго пачынаецца склад: воблака, завочны, вуліца, навука.

Калі пачатковы О пераходзіць у А, прыстаўны В не пішацца: вобласць – абласны, восень – асенні.

Выключэнні: вока, вачэй, востры, вастрыць, навокал, ваколіца.

Прыстаўны В не пішацца перад пачатковым О ў словах іншамоўнага паходжання, імёнах, прозвішчах, геаграфічных назвах: опера, урна, Ульяна, Омск.

Прыстаўны Г пішацца ў словах: гісторыя, Ганна,  гэй, гэты і пад.

Прыстаўны І пішацца ў словах перад збегам зычных, першы з якіх – Р, Л, М (прычым перад М заўсёды, а перад Л, Р толькі калі папярэдняе слова заканчваецца на зычны): іржавы, ільгота, імхі, але першыя льдзіны.

Прыстаўны А пішацца ў словах аржаны, амшэць і вытворных ад іх.

Заданне

УВАГА! Каб пабачыць слушныя варыянты адказаў, вылучыце поле справа курсорам.

Уставіць, дзе трэба, літары:

…угаль — вугаль

…остры — востры

…очы — вочы

…ушы — вушы

…опера — опера

…Ольга — Вольга

…угал – вугал

…Орша — Орша

…азёры — азёры

аб…астрэнне — абвастрэнне

…улей — вулей

…очны — вочны

…огненны — вогненны

…агонь — агонь

па…ук — павук

па…уцінне - павуцінне

…учаніца — вучаніца

на…ука - навука

…ордэн — ордэн

…эты — гэты

…опытны — вопытны

…агеньчык - агеньчык

…остры – востры

…ордэр — ордэр

пад…аконнік — падаконнік

…асенні - асенні

…осень — восень

…узенькі — вузенькі

…усы – вусы

…орган — орган

…этакі — гэтакі

…абласны - абласны

…астравы — астравы

…оргія — оргія

 

закончыць …рваць – закончыць ірваць

над …лбом – над ілбом

не вер гэтай …лжы — не вер гэтай ілжы

…льготны білет – ільготны білет

малое …львяня – малое львяня

пад …льдом - пад ільдом

спыніць …мгненне – спыніць імгненне

…ржаны хлеб – іржаны/ аржаны хлеб

…рваць паперу – ірваць паперу

пажаўцела …ржышча — пажаўцела ржышча

коні …мчаць – коні імчаць

цягнік …мчаў — цягнік імчаў

новыя …льготы – новыя льготы

згарэў …льнозавод – згарэў ільнозавод

 

Змяніць словы так, каб з’явіўся прыстаўны зычны:

 

Акно – вокны

Аблокі – воблака

Азёрны – возера

Асенні – восень

Агонь – вогнішча

Апранацца – вопратка

Абласны – вобласць

Астравы — востраў