Пра курсы
ГАРАДЫ :


09.01.2014
ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА МОВЫ Кроўю ды крывёй!

powerpoint70Cпампуйце прэзентацыю Скланенне назоўнікаў 3-га скланення!

Скланенне назоўнікаў 3-га скланення

Адносяцца назоўнікі жаночага роду з нулявым канчаткам: медзь, кроў, ноч, шыр.

1. на мяккі зычны (важна: у Тв. скл. адбываецца падаўжэнне*)

Н.                   медзь

Р.                    медзі

Д.                   медзі

В.                    медзь

Тв.                меддзю  

М.                  у медзі

2. на губныя зычныя (важна: ў чаргуецца з в у Р., Д. і М. скл.; у Тв. скл. можа быць варыянтнасць)

Н.                   кроў
Р.                    крыві
Д.                   крыві
В.                    кроў
Тв.                 кроўю (крывёй/ю) 
М.                  у крыві

 

3. на шыпячыя зычныя (важна: у Тв. скл. адбываецца падаўжэнне*)

Н.                    ноч
Р.               ночы
Д.                   ночы
В.                    ноч
Тв.                 ноччу
М.                  у ночы

4. на р (важна: у Тв. скл. пасля р пішацца апостраф)

Н.     шыр
Р.     шыры  
Д.     шыры
В.      шыр
Тв.    шыр’ю
М.     у шыры 

 

* Падаўжацца ў пазіцыі паміж галоснымі могуць наступныя зычныя: з,  ж,  л,  н,  с,  ч,  ц,  ш, дз

 

Заданні

 УВАГА! Каб пабачыць слушныя варыянты адказаў, вылучыце поле справа курсорам.

Запісаць назоўнікі ў творным склоне:

 

Ціш — цішшу

Мыш — мышшу

Сібір – Сібір’ю

Рэч — рэччу

Медзь — меддзю

Мазь — маззю

Гразь - граззю

Пціч — Пціччу

Дробязь — дробяззю

Шыр  — шыр’ю

Любоў — любоўю

Соль — соллю

Цемрадзь — цемраддзю

Свежасць — свежасцю

Радасць - радасцю

Далонь — далонню

Маладосць — маладосцю

Сувязь — сувяззю

Горыч — горыччу

Смерць — смерцю

 

Перакласці на беларускую мову:

 УВАГА! Каб пабачыць слушныя варыянты адказаў, вылучыце поле справа курсорам.

встретиться с молодежью – сустрэцца з моладдзю

выйти ночью на улицу – выйсці ноччу на двор

хлеб с солью – хлеб з соллю

писать с любовью – пісаць з любоўю

встречать с радостью – сустракаць з радасцю

висеть под потолком – вісець пад столлю

поеденный молью – паедзены моллю

ехать степью – ехаць стэпам

написанный кровью – напісаны кроўю / крывёй

идти с тяжестью за плечами – ісці з цяжарам за плячыма

разговаривать со свекровью – размаўляць са свякроўю

зачитываться повестью – зачытвацца аповесцю

пахнет гарью – пахне гарам

с медалью на груди – з медалём на грудзях

сражаться с течением – змагацца з плынню

за старой верфью – за старой верф’ю

отдыхать под тенью алей – адпачываць пад ценем прысадаў

угощаться гусем с яблоками – частавацца гуссю з яблыкамі

под железнодорожной насыпью – пад чыгуначным насыпам

восторгаться величием древних стен – захапляцца веліччу старажытных муроў