Пра курсы
ГАРАДЫ :


29.01.2016
ЦІКАВІНКІ Слоўнік рыбалоўнага жаргону

powerpoint70 СПАМПАВАЦЬ ПРЭЗЕНТАЦЫЮ POWER POINT
word70 СПАМПАВАЦЬ СЛОЎНІК РЫБАЛОЎНАГА ЖАРГОНУ Ў WORD

Склаў Ігар Крэбс

А


 

Абарыген — крыху зняважліва пра мясцовых жыхароў, напр. абарыгены перакапалі дарогу да возера.

Абрэз — перакусванне рыбай лёскі, напр. шчупачыны абрэз.

Адводны — варыянт спінінгавай аснасткі з дадатковым (адводным) павадком.

Аддай спінінг (фідэр) — вельмі моцная паклёўка, пры якой вудзільна вырывае з рук, напр. паклёўка была “аддай спінінг”.

Адклікнуцца — пра рэакцыю рыбы на дзеянні рыбака, напр. бель адразу адклікнулася на прыкорм.

Адкрыцца — распачаць рыбалоўны сезон, напр. я сёння нарэшце адкрыўся па лёдзе.

Адправіць падрастаць — адпусціць рыбу.

Акуняка — акунь.

Амністыя — адпусканне злоўленай рыбы, напр. поўная амністыя (калі адпускаецца ўся рыба).

Аншлаг — вялікая колькасць рыбакоў у межах бачнасці, напр. на Вілейцы поўны аншлаг.

Апарат — буйная рыба, напр. на ямцы ёсць шанец вылавіць апарат.

Апарык — апарыш, від прынады, лічынка мухі.

Арэшына — вудзільна, выразанае з адпаведнай расліны.

Афсетнік — афсетны кручок, на які насаджваецца гумовая рыбка.

 

Б


 

Баец — рыба, якая моцна супраціўляецца пры выважванні, напр. вусач быў невялікі, але сапраўдны баец.

Балотнікі — высокія рыбацкія боты.

Бананец — рыбалка без поспеху.

Барада — моцна заблытаная лёска.

Баставаць — пра рыбу: не кляваць, напр. рыба ўвесь дзень баставала.

Бацька — Нёман, напр. пабыў на Бацьку два дні.

Баўтушка — манка, від прынады.

Бель, белая рыба — недрапежная рыба, якая не харчуецца іншымі рыбамі.

Бетон — звычайна дамба, напр. расклаўся на бетоне.

Біць — 1. плюхацца, напр. шчупак перыядычна біў ля травы, 2. пра драпежную рыбу: паляваць.

Бой — 1. шумная валтузня рыбы, напр. быў бачны бой чародкі акунёў, 2. паляванне драпежнай рыбы.

Бонус — злоўленая неспадзявана вялікая рыба.

Боўдзіла — шумны рыбак, які гучна закідвае прыкорм ці прынаду ў ваду, плюхае вудзільнам, перашкаджаючы іншым рыбакам.

Боўтка — шост, які выкарыстоўваецца на чоўне замест вёслаў.

Брак — браканьер.

Брацца, браць, узяцца — лавіцца, напр. плотка бралася на матыля.

Буза — прамытыя часцінкі доннага грунту, якія выкарыстоўваюцца для прыгатавання прыкорму.

Буцер — камбінаваная насадка, напр. чарвяк + апарыш.

БЧБ — камбінаваная насадка з двух апарышаў і аднаго матыля.

 

В


 

Вешацца — кляваць, брацца на кручок, напр. на пярлоўку вешалася плотка.

Воб — воблер, драўляная рыбка, якая выкарыстоўваецца пры спінінгавай лоўлі.

Вожык — ёрш.

Восці — браканьерская колючая прылада ў выглядзе трызубца, напр. біць рыбу восцямі.

Выбіць — спустошыць вадаём, напр. электрыкі выбілі раку.

Выварочвацца — пра вялікую рыбу: моцна плюхаць.

Вылазка — кароткая паездка на рыбалку.

Выкідыш — дробная рыба, якую адпусцілі.

Вымучыць — з вялікімі намаганнямі злавіць мала рыбы, напр. вымучыць некалькі плотак.

Высмактаць насадку — сапсаваць насадку і не злавіцца, напр. плотка высмактала апарыка.

Выставіць глыбіню — адрэгуляваць глыбіню апускання прынады пры паплаўковай лоўлі.

Вяртушка — пялёсткавая блясна, якая круціцца пры руху ў вадзе.

 

Г


 

Галава — груз, які вешаецца перад гумовай рыбкай пры лоўлі спосабам джыг.

Гадзіла — вялізная рыба.

Гадзіць — смеціць.

Гарбач, гарбыль — вялікі акунь.

Глуха — бясклёўе, напр. што ні спрабаваў — глуха.

Глухая аснастка — аснастка з фіксаванай даўжынёй лёскі.

Глухі зачэп — зачэп кручка, які немагчыма вызваліць з берага.

Грузік — грузіла

 

Д


 

Дакорм — дадатковы закорм рыбы.

Дарожыць — лавіць на спінінг з чоўна, які рухаецца на вёслах.

Двайнік — здвоены кручок.

Двушка — двухкілаграмовая рыба.

Драбасцер — няўцямная частая паклёўка.

Драбасціць — дробна ды часта кляваць.

Драць — інтэнсіўна лавіць, напр. драць бель.

Дубіна — 1. грубае цяжкае вудзільна, 2. донная снасць, прывязаная да кала, уторкнутага ў бераг.

Дубіншчык — рыбалоў, які ловіць празмернай колькасцю вудаў і займае імі вялікі кавалак берага.

Душыць — лавіць зашмат, напр. не душыце моладзь!

 

ДЖ


 

Джыгаваць — ад анг. jig, лавіць спінінгам на гумовую прынаду з перарывістай праводкай.

Джыгіт — спінінгіст, які ловіць спосабам джыг.

 

ДЗ


 

Дзыбаць — пра рыбу: кранаць насадку, не заглынаючы яе, на што амаль незаўважна рэагуе сігналізатар паклёўкі.

Дзыб-дзыб — ледзьве заўважная паклёўка, напр. паўдня толькі дзыб-дзыб.

Дзяркач — спінінгавая аснастка, якая імітуе чародку дробных рыбак.

Дзяўб(с)ці — 1. лавіць рыбу, напр. учора дзёўб плотку, 2. кляваць.

 

Ж


 

Жалеза — блёсны, якія хістаюцца пры праводцы.

Жор, Жора — вельмі актыўны клёў рыбы, напр. Жора не прыйшоў.

Жыўцовы памер — дробны памер рыбкі, напр. лавіўся толькі пячкур жыўцовага памеру.

 

З


 

Забагрыць — выпадкова зачапіць рыбу кручком і выцягнуць яе з вады.

Заваліць — злавіць буйную рыбу, напр. заваліў сома на дзясятку.

Заглотыш — маленькі рыбалоўны кручок.

Закарміцца — закінуць прыкорм у ваду.

Закідуха, закідушка — донная снасць, звычайна з грузам на канцы і некалькімі кручкамі.

Закілошнік — рыба вагой больш за кілаграм, напр. ляшчара-закілошнік.

Закорм — закідванне прыкорму ў ваду.

Залётны — выпадкова злоўленая рыба, напр. залётны галавенчык.

Запаркаваць — вылавіць рыбу і пасадзіць у садок, напр. запаркаваў падляшча на паўкіло.

Зачотны — пра рыбу: нядробная, але не вельмі вялікая.

Зашыцца — схавацца, напр. шчупак зашыўся ў траву.

Згарнуцца — сабрацца, скончыўшы лоўлю.

Здаць месца — некаму расказаць, дзе знаходзіцца рыбнае месца.

Злавіць кіта за яйцы — зачапіцца кручком за корч.

Злавіць на паплавок — злавіць рыбу паплаўковай вудай.

Звабіць на паклёўку — нешта зрабіць, каб рыба клюнула.

Змарыць — стаміць рыбу пры выважванні.

Зубасты — шчупак.

Зялёнка — водная расліннасць.

 

І


 

Ігнор — адсутнасць клёву, напр. поўны ігнор.

Ігнорыць — не кляваць, напр. карась учора ўвесь дзень ігнорыў.

Ікласты — судак.

Інтэнсіў — інтэнсіўныя спосабы лоўлі.

 

К


 

Казырнае месца — месца на вадаёме, дзе добра ловіцца рыба.

Какунь, кокунь — акунь.

Калабашка, калыбаха, калыбашка — заякараная прылада для пасіўнай лоўлі драпежнай рыбы на жыўца, якая складаецца з вялікага паплаўка ў выглядзе кавалка пенапласту ці пластыкавай бутэлькі ды павадка з кручком.

Калябалка, калябло — від блясны, якая калышацца пры праводцы.

Камышыкі — рэдкі чарот.

Капыт — від спінінгавай прынады ў выглядзе гумовай рыбкі, хвост якой мае патаўшчэнне ў выглядзе капыта.

Карасевіч — ласкава пра карася.

Карлікавы — пра рыбу: дробны, напр. карлікавы акунь.

Кармак — фідэрная кармушка.

Карміцца — 1. закідваць прыкорм у ваду, 2. пра рыбу: есці прыкорм, напр. лешч актыўна карміўся.

Карта — штучны вадаём на месцы былой торфанарыхтоўкі.

Касцер — кукалка апарыша.

Катлета — прыкорм, злеплены ў форме шайбы.

Катухан — рыбалоўная катушка.

Кацёл — месца моцнай канцэнтрацыі рыбы, напр. акунёвы кацёл.

Кілошка, кілошнік — рыба вагой каля кілаграма.

Кіль — кілаграм.

Кітайка — браканьерская сетка з лёскі.

Клёва — клёў, напр. вечарам Клёва прыйшоў .

Колат — шост з папярэчынай, які выкарыстоўваюць, каб каламуціць, “калаціць” ваду і лавіць у ёй рыбу.

Конь — вялікая рыба, напр. з вады выскоквалі вялізныя коні.

Кракадзіл — вялікі шчупак.

Крук — рыбалоўны кручок.

Крыга — браканьерская сетка, нацягнутая паміж дзвюма жэрдкамі, якія знізу злучаныя паміж сабой жэрдкай альбо ланцугом.

 

Л


 

Лабасты — галавень.

Лапаць — лешч.

Ласаснуць — нічога не злавіць.

Лаўрушка — дробная гусцяра ці падлешчык.

Лютаваць — пра бурнае і шумнае праяўленне актыўнасці рыбы, напр. жэрах лютаваў.

Ляшчара — вялізны лешч.

Ляшчына — вудзільна, выразанае з адпаведнай расліны.

 

М


 

Мазюка — супрацькамарыны крэм.

Макарона — від насадкі з мучных вырабаў, часцей за ўсё “зорачкі” і “трубачкі”.

Макнуць — закінуць вуду, напр. паехаў макнуць спін.

Мамка — шчупак вельмі вялікага памеру.

Манка — від прынады з замешанай на вадзе манных крупаў.

Мантаж — аснастка.

Маслаць — шматразова закідваць спінінг, напр. маслаў гадзіну — ніводнага тычка.

Мастырка — насадка, якая гатуецца з гароху, мукі ці манкі.

Матросік — невялікі акунь.

Махавік — рыбак з махавой вудай.

Махаць — лавіць на махавую вуду.

Мерны — нядробны, але не вельмі вялікі, аднолькавага памеру, напр. лавіўся мерны падлешч.

Моладзь — невялікая маладая рыба.

Мона — моналёска.

Морква — прыкорм, злеплены ў форме конуса, напр. кінуў у ваду пару моркваў.

Мульт — інерцыйная рыбалоўная катушка.

Мурзаць — выважваць рыбу, напр. мурзаў лешчыка хвілінаў дзесяць.

Мясарубка — безынерцыйная рыбалоўная катушка.

 

Н


 

Набегамі — перыядамі, час ад часу, напр. кляваць набегамі.

Надаваць па хвастах — аблавіць іншых рыбакоў.

Нажыва — насадка.

Намахаць — налавіць рыбы махавой вудай.

Нана — вельмі дробная рыбка, напр., нанаплотка, нанагусцяра.

На падзенні — паклёўка пры апусканні прынады, напр. укляя ўзялася на падзенні.

Наскрэбці — з цяжкасцю налавіць рыбы.

На ўтоп — паклёўка, пры якой паплавок сыходзіць пад ваду, напр. карась клюнуў на ўтоп.

Нацэліцца — сабрацца лавіць пэўны від рыбы, напр. нацэліўся на ляшча.

Не бярэ! — стандартны выраз пра адсутнасць клёву.

Недамерак — зняважліва пра невялікую рыбу.

Нітка — плеценая лёска.

Ні пра што — кепскі, ніякі, напр. клёў ні пра што.

Ножык — маленькі шчупак.

Норма — дазволеныя для ўлову 5 кг рыбы, напр. зрабіць норму — вылавіць 5 кг рыбы.

 

О


 

ОБТ — олд беларашн традзішн, выпіўка на рыбалцы.

ОП, опа — безвыніковая лоўля.

 

П


 

Павук (пад’ёмнік) — невялікая чатырохвугольная сетка, якая выкарыстоўваецца для лоўлі жыўца альбо ў браканьерскіх мэтах.

Падвох — рыбак-падводнік.

Падлец, падлешч — маленькі лешч, звычайна вагой да 1 кг.

Падняць — злавіць, напр. раніцай падняў сундук на двушку.

Падпасак — найбліжэйшы грузік (грузіла) да кручка.

Падсачыць — прыняць рыбу ў падхватнік.

Паласаты, паласацік — акунь.

Паласкаць — лавіць, звычайна на спінінгавую прынаду, напр. увесь дзень паласкаў блясну.

Палка — вудзільна.

Палярыкі — палароідныя акуляры.

Паплавок — паплаўковая вуда, напр. збіраюся палавіць плотку на паплавок.

Паплавочка — паплаўковая снасць.

Парасё, парсючок — нядробная рыба, напр. добры такі парсючок злавіўся.

Пасасакі — безвыніковая рыбалка.

Паставушка — донная снасць, у якой лёска прывязваецца да кала, уторкнутага ў бераг.

Патапіць рыбу — адпусціць яе.

Паўтарашка — рыба на паўтара кілаграма.

Пацяжка — паклёўка, звычайна слабая.

Пена, пенапласт — від насадкі ў выглядзе пенапластавага шарыка.

Перапісаць хады — адсачыць прыёмы і метады лоўлі іншага рыбака.

Перацяжка — снасць з некалькімі кручкамі для паверхневай лоўлі, пры якой канцы лёскі знаходзяцца на розных берагах вадаёма.

Печыва — ад польск. pieczywo, араматызаваны і фарбаваны дадатак да прыкорму.

Пінгвін — рыбак на лёдзе.

Пінка — ад польск. pinka, дробны, звычайна каляровы апарыш.

Піпісачны — вельмі дробны, напр. піпісачны акунь.

Піпісон — зняважліва пра дробную рыбку.

Пірсінг — кручок ці прынада з кручком, якія застаюцца ў рыбе пасля абрыву снасці, напр. шчупак сышоў з пірсінгам.

Платнік — вадаём, на якім за лоўлю рыбы бяруць плату.

Плюхаць — рабіць гучныя закіды, напр. сусед плюхаў увесь час і распужаў рыбу.

Плямісты — шчупак.

Плятня, пляцёнка — плеценая лёска.

Праводка — рух прынады, кіраваны рыбаком.

Праклюнуцца — пачаць кляваць.

Прамышляць — здабываць рыбу.

Прапыласосіць — з’есці дарэшты, напр. рыбы прапыласосілі закінуты ў ваду прыкорм.

Прытоп — апусканне паплаўка пры паклёўцы.

Прэсінг — адчувальны ўплыў рыбакоў на вадаём, напр. сёлета прэсінг на Раўбічы зменшыўся.

Пуляць — закідваць, напр. увесь дзень пуляў вяртушку.

Пусты — пра рыбу: без ікры ці малака.

Пэвэхашка — човен з ПВХ.

Пярлоўка — распараныя ячныя крупы для прынады і прыкорму.

Пяро — плаўнік.

Пятля ў пятлю — спосаб мацавання аснасткі.

 

Р


 

Разлавіць — злавіць рыбу на новую снасць ці прынаду, напр. разлавіў новы мах на Бярэзіне.

Разлажыцца, раскласціся — падрыхтавацца да лоўлі на вадаёме.

Рознарыбіца — дробная рыба розных відаў, напр. налавіў два кіля рознарыбіцы.

Рост — даўжыня вудзільна, напр. пры росце 2,3 м спін пуляе за гарызонт.

Рыбаліць — рыбачыць.

Рыбамабіль — аўто, на якім ездзяць на рыбалку.

Рызіна — штучная гумавая прынада пры спінінгавай лоўлі.

Рып, рыпка — рыба.

Рэалізацыя (паклёвак) — суадносіны колькасці паклёвак да колькасці злоўленай рыбы, напр. на матыля рэалізацыя 70 працэнтаў.

Рэха — рэхалот, напр. па рэху рыбы не бачыў.

 

С


 

Саліцёр — паразіт, лентачны гліст, на які хварэе рыба.

Саплівы — лешч, напр. хачу падняць саплівага.

Свісток — рыбная пашча, напр. крук парэзаў ляшчу свісток, але не разагнуўся.

Селядцы, сялёдкі — уклейкі вялікага памеру.

Семкі — драблёныя семачкі сланечніку, дадатак у прыкорм.

Сікельда, сікіляўка — зусім маленькая рыбка.

Сілікон — сіліконавая прынада для спінінга.

Скласціся — сабрацца пасля рыбалкі.

Смактуха — кармушка, у якой пад прыкормам (кашай) хаваюцца кручкі.

Соплі — 1. ляшчовая склізь на рыбе і снасцях, 2. склізь ад распаранай адмысловым чынам пярлоўкі.

Спакусіцца — клюнуць, напр. паласацік спакусіўся на попер.

Спін — спінінг.

Спінінгуй — спінінгіст.

Стаяць на прыкорме — пра рыбу, якая збіраецца на закормленую кропку.

Стаячка — месца закідвання вуды без плыні.

Ствол — вудзільна.

Стрыгчы паралон — выразаць з паралону судаковую прынаду.

Сумна — адсутнасць клёву, напр. па белі было сумна.

Сундук — судак.

Сустрэцца з тунцом — нічога не злавіць.

Сыход — самавызваленне рыбы з кручка, напр. пад самым берагам ізноў крыўдны сыход.

Сыпануць — аднаразова закарміцца ўроссып, напр. сыпануць камбікорму, прыкорму.

Сыценькі — вялікі, напр. сыценькі паласацік.

Сэнсэй — вопытны рыбак.

 

Т


 

Таварны — пра рыбу: добрага памеру.

Тапелец — адпушчаная рыба.

Таптуха — трохвугольная браканьерская сетка, у якую заганяюць рыбу з травы.

Таранька — дробная сушаная рыба.

Твічыць — ад анг. twitch, лавіць воблерамі адмысловай рыўковай праводкай па т.зв. тэхніцы твічынгу.

Травянка — невялікі шчупак, які стаіць у водных зарасцях.

Трайнік — строены кручок.

Трафей — здабытая рыба вялікага памеру.

Троліць — лавіць рыбу спінінгам з чоўна з рухавіком.

Троль — рыбак, які ловіць рыбу тролінгам.

Тросць — трыснёг.

Трошка — трохкілаграмовая рыба.

Трудавы — цяжкі для лоўлі, напр. трудавая рыба.

Тукі — паклёўкі, якія адчуваюцца рукой праз вудзільна, звычайна спінінг, напр. судаковыя тукі.

Тычок — няўцямная паклёўка, напр. быў невыразны тычок, потым — цішыня.

Тэлевізар — браканьерская сеткавая снасць кубічнай формы.

 

У


 

Угаворы — хітрыкі, напр. ніякія ўгаворы не дапамаглі злавіць карасевіча.

Узяць — злавіць, напр. на вяртушку ўзяў трох акунёў.

УЛ — ад слова ультралайт, вельмі лёгкі спінінг.

Уліць — лавіць ультралайтавым спінінгам.

У пашане — тое, на што клюе, напр. у пашане быў матыль.

Упірацца — настойліва лавіць якім-небудзь адным метадам, снасцю ці адзін від рыбы, напр. упірацца ў плотку.

Утапіць — адпусціць рыбу.

 

Ф


 

Фідэраст — рыбак, які ловіць на фідэр (донную вуду з кармушкай).

Фідэрыць — лавіць на фідэр, то бок доннай вудай з кармушкай.

Фіш — ад анг. fish, рыба, напр. фіш баставаў.

 

Х


 

Халасты — безвыніковы, напр. халастая паклёўка.

Хатні вадаём — вадаём, які знаходзіцца непадалёку ад месца жыхарства рыбака і часта наведваецца дзеля рыбалкі.

Хвост — здабытая рыба, напр. узяў пяць хвастоў.

Хек — судак.

 

Ц


 

Цечка — ад рус. течение, 1. плынь, 2. месца закідвання вуды з плынню.

Цішыня — адсутнасць клёву, напр. пасля заходу сонца — цішыня.

Цюлька — дробная ўклейка, верхаводка.

Цэль — рыба, якую рыбалоў збіраецца лавіць, напр. сёння цэль — судак.

Цягаць — інтэнсіўна вылоўліваць рыбу.

Цяжарная — з ікрой, напр. цяжарная плотка.

 

Ч


 

Чабураха, чабурашка — від спінінгавай насадкі.

Чорныя камяні — інтэнсіўны клёў, напр. клявала ў рэжыме чорных камянёў.

Чушка — вялікая рыба, напр. на рацэ выварочваліся вялізныя чушкі.

 

Ш


 

Шалупень — дробныя рыбкі.

Шлёпаць — мерна вылоўліваць рыбу, напр. шлёпаў плотку адну за адной.

Шнурок — маленькі шчупак.

Шурпаты — пра рыбу: нягладкая, з невялікімі няроўнасцямі падчас нерасту, напр. шурпатая плотка.

Шчупакабра — шчупак.

 

Э


 

Электрык — браканьер, які выкарыстоўвае электрычны ток дзеля забойства рыбы.

Эльдарада — 1. рыбнае багацце, 2. вельмі інтэнсіўны клёў.

 

Я


 

Як адрэзала — стандартны выраз пры раптоўным заканчэнні клёву.

Партнёр — menu.by
Партнёр — Кафэ “Грай”
Партнёры — Кісларод
Партнёр — Цэнтр Кола
Партнёр — Сувеніры пра Беларусь
Партнёры — Трэці Сектар
Партнёр — Падароск
Партнёр — Будзьма
Партнёр — Viapol
Партнёр А-100
Кнігарня Логвінаў
Партнёр — Velcom па-беларуску
Партнёр — Лятучы ўніверсітэт
Партнёр — Галерэя Ў
Інфапартнёр — kniharnia.by
Інфапартнёр — Новы час
Інфапартнёр — СВАЕ.БЕЛ
Інфа-партнёр — Разам
Інфа-партнёр knihi.by
Інфа-партнёр tuzin.fm
Інфапартнёры — ЭўраБеларусь
Інфапартнёры — Радыё Рацыя
Інфапартнёры — Нашыя Дзеткі